เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

Fern751

  • *****
  • 3263
    • ดูรายละเอียด
  • ดูรายละเอียด
  • ข้อความส่วนตัว (ออนไลน์)

     


อัพเดท! กรณีแจกเงินเยียวยา "ประกันสังคม" แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th  สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) 

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม. 33 ม.39 และ ม.40 ไปแล้วเกือบ 10 ล้านคน แบ่งเป็น

ผู้ประกันตน ม. 33  โอนแล้ว 3,292,889 ราย จำนวนเงิน 8,388.22 ล้านบาท
นายจ้าง ม.33 โอนแล้ว 150,472 ราย จำนวนเงิน 6,270.09 ล้านบาท
ผู้ประกันตน ม.39 โอน 1,342,519 ราย จำนวนเงิน 6,712.60 ล้านบาท
ผู้ประกันตน ม.40  โอน 4,377,972 ราย จำนวนเงิน 21,889.86 ล้านบาท
 


จ่ายเยียวยา "ประกันสังคม" 

สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตน
เนื่องจากไม่สามารถโอนจ่ายในคราวเดียวกันได้ ประกันสังคม จะจ่ายตามลำดับเลขบัตรประชาชน
ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 16 จังหวัด

คือ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64) จำนวน 2.3 ล้านคน 

จะได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน คนละ 5,000 บาท ในวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564

 

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 13 จังหวัด 

คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน 

จะได้รับเยียวยา "รอบ 2" อีกคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 22-23 กันยายน 2564

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 3 จังหวัด

คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน (ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ วันที่ 4-24 ส.ค.64) 

จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท วันที่ 28 กันยายน 2564


คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยา "ประกันสังคม" ม.40 หรือ ตรวจสอบสิทธิเยียวยาที่  www.sso.go.th

เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเยียวยา

1.ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2. กรอกรหัสภาพให้ตรงตามภาพที่ปรากฎ (แต่ละครั้งแตกต่างกันไป)

3.คลิกค้นหา

เงินเข้าวันนี้! www.sso.go.th จ่ายเยียวยาประกันสังคม ม.40 รอบ 2 คนละ 5,000 บาท

คลิกตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40 

 

ยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" 

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบ "ทบทวนสิทธิ" โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้
ส่งเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือสามารถส่งผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อมาด้วย ส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมใน 29 จังหวัด ที่ตนเองสมัครเป็นผู้ประกันตน