ดนตรี เครื่องดนตรี

 

 

 

 

 


รับแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน แนวอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 10:36:09 AM | เข้าชม 0 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]
  ราคา: 25000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรีแห่ขันหมาก ดนตรีแห่งานแต่งงาน บรรยากาศสนุกสนาน เป...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 10:08:09 AM | เข้าชม 0 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]
  ราคา: 18000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


แตรวง กลองยาว แห่นาค งานอุปสมบท รับจ้าง บริการ แตรวงงานบวช ร...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 10:06:59 AM | เข้าชม 0 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]
  ราคา: 15000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรีแห่ กิจกรรมนักศึกษา ดนตรีแห่สงกรานต์ แห่กิจกรรมปร...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 10:06:20 AM | เข้าชม 0 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 18000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


ประเพณีรดน้ำดำหัว รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ รดน้ำขอขมา ขอโทษ ผู้ใ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 09:49:05 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 18000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการแตรวงแห่นาค กรุงเทพฯ แตรวงรับนาค ส่งนาค แห่ขันหมาก แห่...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 09:48:19 AM | เข้าชม 0 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 12000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


วงดนตรีสด รถแห่ มโหรีอีสาน ศรีโคตรบูรณ์ มีเครื่องเสียง เครื่...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 09:47:29 AM | เข้าชม 0 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 12000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรีแห่งานแต่งงาน ดนตรีแห่ขันหมาก รับจ้าง ดนตรีแห่ขัน...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:49:57 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 20000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


ดนตรีแห่ขันหมาก ดนตรีแห่งานแต่งงาน...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:48:23 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 17000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


ดนตรีแห่ขันหมาก ดนตรีแห่งานแต่งงาน...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:47:39 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 17000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


รับจ้าง รับแสดงวงโปงลาง รับแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสาน รำพื้นบ้าน...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:46:25 AM | เข้าชม 2 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 25000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


แตรวงในกรุงเทพ แตรวงรับจ้าง แตรวงแห่นาค แตรวงแห่นาค ราคาถูก ...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:45:26 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 15000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรี งานลอยกระทง ด้วยดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดการแ...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:44:41 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 15000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการวงดนตรีแห่นาค ดนตรีแห่งานบวช ในเขตุกรุงเทพและปริมณฑลเล...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:43:51 AM | เข้าชม 3 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 15000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


แตรวงในกรุงเทพ แตรวงรับจ้าง แตรวงแห่นาค แตรวงแห่นาค ราคาถูก ...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:41:35 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 15000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรีนำขบวน แห่นาค รับจ้างแห่งานแต่งงาน ดนตรีมโหรีอีสา...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:40:57 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 15000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรีนำขบวน แห่นาค รับจ้างแห่งานแต่งงาน ดนตรีมโหรีอีสา...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:40:22 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 12000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


แตรวงแห่นาค ดนตรีแห่นาค ดนตรีนำขบวนแห่ ดนตรีแห่นาคกรุงเทพ...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:39:52 AM | เข้าชม 1 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 12000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


บริการดนตรีแห่กฐิน ดนตรีแห่ผ้าป่า ดนตรีแห่เข้าพรรษา ดนตรีแห่...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2021, 08:38:00 AM | เข้าชม 3 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 12000 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่


 


กล่องไฟเบอร์ใส่กีตาร์ไฟฟ้า (Electric Guitar Case)...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2021, 04:36:35 PM | เข้าชม 26 ครั้ง| ถามตอบ 0
 [ขาย]   ราคา: 5590 บาท
สภาพสินค้า : ใหม่